Data is de motor en fundering van onze toekomstige economie

N. Kroes, voormalig EU commissaris
Tip ons

Datarechten in de media

Persoonlijke data zijn waardevol

Elke dag ontstaat er op de wereld een enorme hoeveelheid aan nieuwe gegevens, bijvoorbeeld door uw gebruik van een mobiele telefoon of tablet. Op grote schaal worden er gegevens over en van consumenten verzameld, geanalyseerd en verkocht, onder andere door reclame- en marketingbureaus. De waarde van persoonlijke data zoals persoonsgegevens, locatiegegevens en online winkelgedrag is enorm. Deskundigen schatten de waarde van deze data in Nederland op miljarden euro’s.

Voor het gebruik van persoonlijke gegevens voor bepaalde commerciële, ideële of charitatieve doeleinden is echter ondubbelzinnige toestemming noodzakelijk van de desbetreffende persoon. Gebruik zonder de vereiste toestemming maakt de gebruiker schadeplichtig (artikel 49 Wbp) en er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Omdat het onpraktisch is met iedere consument een regeling te treffen voor het gebruik van data, is de Stichting Datarechten door de bij haar aangesloten consumenten (de ‘rechthebbenden’) aangewezen om collectief hun wettelijke datarechten te beheren, exploiteren en te handhaven. 

Stichting Datarechten zorgt ervoor dat wanneer de gegevens van aangesloten consumenten worden gebruikt zij daar een billijke vergoeding voor ontvangen. Stichting Datarechten incasseert deze vergoedingen wereldwijd voor de aangesloten rechthebbenden en keert deze aan hen uit.

Stichting Datarechten incasseert de vergoeding voor het gebruik van genoemde rechten (de ‘Datarechtvergoeding’) op basis van een licentieovereenkomst. Stichting Datarechten is door de aangesloten consumenten exclusief aangewezen en belast met de inning van de Datarechtvergoeding.

Stichting Datarechten streeft er naar om met iedere datagebruiker in Nederland die toestemming nodig heeft voor het gebruik van data een licentie af te sluiten.

Eenvoudig en veilig

Stichting Datarechten is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk voor zichzelf. De Stichting Datarechten regelt op eenvoudige en veilige wijze dat consumenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun gegevens. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding (ook wel royalty genoemd) is aanmelden voldoende. Dat kan op deze website binnen een paar minuten.

De Stichting brengt bedrijven en instellingen een licentievergoeding in rekening voor het gebruik van de gegevens. Als de licentievergoeding wordt betaald, mag de data worden gebruikt conform de eisen en voorwaarden die daaraan worden gesteld in nationale en Europese wetgeving en de door de Stichting Datarechten opgestelde Datarichtlijn.

Stichting Datarechten hecht grote waarde aan privacy. Rechthebbenden hoeven geen profiel aan te maken met voorkeuren of andere  gegevens te verstrekken die niet noodzakelijk zijn voor de handhaving van de datarechten en betaling van de royaltyvergoeding. Stichting datarechten verkoopt geen gegevens van rechthebbenden.

Ook royalty's ontvangen? Schrijf vandaag nog in